Ништяк! Железно +20 человек из кафе сходят на кино.